Een paar regels

De IJsvereniging "Exloërmonden" is een vereniging met een aantal

richtlijnen en regels.


-Schaatsen met goede bescherming voor handen en hoofd.

Het dragen van een muts en handschoenen is verplicht.


Het bestuur behoudt zich ten allen tijde het recht om de IJsbaan voor,

tijdens of na de gepubliceerde tijden te openen dan wel te sluiten.

Indien het bestuur van mening is dat het openhouden van de IJsbaan

niet (langer) verantwoord is, gelet op de drukte, de kwaliteit van het ijs,

de weersomstandigheden, de openbare veiligheid of anderzins, dan wordt de ijsbaan direct gesloten. Eenieder dient dan op de aanwijzing van het bestuur de ijsbaan te verlaten. In geval van overmacht, zulks ter beoordeling van het bestuur, vindt geen restitutie plaatst van het entreegeld.

Het bestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal,

vervreemding of beschadigingen van persoonlijke eigendommen.

Het betreden van de ijsbaan geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur

kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor letsel in welke vorm dan ook, opgedaan gedurende het verblijf (op het terrein) van de ijsbaan.